Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη

632

Δημιουργία parking στον Όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη

Βήματα υλοποίησης:

1. Καθαρισμός

2. Διαμόρφωση σκάφης

3. Διάστρωση 3Α σε 2 στρώσεις

4. Πάτημα με δονητικό οδοστρωτήρα

5. Πετρελαϊκό

6. Ασφαλτόστρωση

Διάρκεια έργου: 7 μέρες