Κεντρική κλινική (Κολωνάκι)

877

Δημιουργία parking στην Κεντρική κλινική Αθηνών στο Κολωνάκι

Βήματα υλοποίησης:

1. Καθαρισμός

2. Διαμόρφωση σκάφης

3. Διάστρωση 3Α

4. Πάτημα με οδοστρωτήρα

5. Πετρελαϊκό

6. Ασφαλτόστρωση

Διάρκεια έργου: 4 μέρες